vineri, 4 mai 2012

Un pont pentru partenerul strategic american

Cuplul-cheie de miniștri ai viitorului cabinet Ponta este cel format din ministrul finanțelor și ministrul internelor, cel mai probabil subconștient dar elocvent așezați chiar în capul listei guvernamentale. Cel dintâi are de numărat banii; cel din urmă va număra voturile. Amândoi au de rezolvat cuadratura cercului: cum să mărești salariile fără să mărești deficitul bugetar admis de FMI și UE, respectiv cum să păstrezi echilibrul electoral între putere și opoziție în condițiile în care  susținerea populară a fostului arc guvernamental s-a prăbușit. Iată de ce, că vor reuși sau nu, este foarte posibil ca istoria să vorbească despre „Guvernul Georgescu-Rus”.

Acest Guvern mai cuprinde, însă, și un alt cuplu-cheie: ministrul de externe și ministrul justiției. Care este legătura între ei? Combaterea corupției. Într-adevăr, corupția erodează nu numai capacitatea societății românești de a performa ci și credibilitatea României în lume. Or, ministerul justiției are un rol esențial în lupta cu acest flagel. De succesul acestei lupte depinde viitorul națiunii române dar și prezentul ei în cadrul alianțelor sale euro-atlantice și în afara lor. De aceea, reforma justiției a devenit un argument de politică externă.

Pe de altă parte, însă, este de netăgăduit că în ultimii opt ani, în România eradicarea corupției s-a transformat din scop în mijloc pentru compromiterea și eliminarea adversarilor politici. O atare conversie a permis tocmai înflorirea corupției și a garantat, dacă nu neapărat impunitatea tuturor corupților, cel puțin fiabilitatea principalelor mecanisme prin care aceștia operează. Intenționat sau nu, abaterea atenției de la corupție la pseudo-corupție a servit de minune la salvgardarea marilor corupți, români și străini deopotrivă, care au operat și operează pe teritoriul românesc.

Spre a concilia o asemenea metamorfoză cu imperativele integrării în structurile ordinii globale (în special cele euro-atlantice) liderii „justițiar-populiști” ai României au încercat (și în mare măsură au reușit) să transforme „alianțele strategice” în „raporturi de vasalitate”. Corupția internă a corupt, astfel, relațiile externe iar ministerul justiției a devenit din instituție politică o instituție geo-politică. „Criteriului corupției” din sistemul de referință național – măsura în care persoana în cauză este utilă deținătorului puterii – i s-a atașat un criteriu similar în sistemul de referință internațional – măsura în care persoana în cauză este utilă intereselor unui anumit stat în România. Și pentru ca verificarea criteriului din urmă să fie mai simplă și mai certă s-a ajuns ca „internaționalismul capitalist” să fie definit ca absență sau repudiere a patriotismului românesc. („Criteriul corupției” a evoluat de-a lungul timpului. Pe plan intern, dacă la început „corupții” erau oponeții politici, s-a sfârșit prin a-i include în această categorie pe toți cei care nu mai erau folositori în cucerirea, menținerea și exercitarea puterii. Pe plan extern, dacă la început „corupții” erau cei ostili unei anumite puteri sau sceptici cu privire la alianța cu ea, s-a sfârșit prin a-i trece în rândul corupților și pe susținătorii respectivei alianțe în măsura în care susținerea era acordată de pe poziția intereselor naționale românești.)

Lucrul a fost posibil întrucât, poate și sătui să aștepte progrese reale pe câmpul de bătălie cu adevărata corupție, partenerii externi ai României au preferat obediența rezistenței; adică „prietenia” fără identitate națională celei a „internaționaliștilor români”. Ei au uitat se pare că în politică, la fel ca în fizică, te poți sprijini numai pe ceea ce îți rezistă.  

Într-o discuție privată purtată cu ambasadorul SUA, Alfred Moses, la finele anului 1996, am încercat să aflu ce ar putea convinge superputerea americană (vârful ordinii unipolare a acelui moment) că merită să intre într-un parteneriat privilegiat cu România. La data respectivei conversații SUA nici nu se gândeau să suțină invitarea României în NATO, favorizau relația cu Polonia și celelalte state ale Grupului de la Visegrad în contextul strategiei lor central și est europene, urmăreau albanizarea Balcanilor și penetrarea Caucazului de Sud cu sprijinul Turciei și tratau Bucureștiul cu o suspiciune izvorâtă dintr-un amestec de ignoranță, prejudecăți și complexe dar și din experiențele aiuritoare ale mineriadelor și ale ambiguităților politicii românești față de Kremlin. Înaltul diplomat american mi-a răspuns că nu sfătuiește să ne luăm angajamente că vom urma servil politica Washingtonului în orice condiții (guvernele se schimbă și asemenea promisiuni mor odată cu ele), nici să promitem furnizarea de avantaje geo-strategice majore în folosul politicii globale a acestuia (America este prea puternică spre a accepta că strategia sa depinde de sprijinul României), ci să demonstrăm că suntem gata a adopta modelul american de organizare socială, respectiv principiile pe care acesta se bazează. Numai o astfel de compatibilitate culturală poate motiva interesul pentru și încrederea într-un parteneriat româno-american, asigurându-i totodată durabilitatea.

De la aceste sfaturi am pornit atunci când, în primăvara lui 1997, la Washington, am propus, în cadrul unor lungi dezbateri, Secretarului de Stat Madeleine Albright și adjunctului său Strobe Talbott, parteneriatul strategic între SUA și România. Prin reforme politice, economice și sociale, circumscrise inevitabil de tradițiile sale culturale, România urma să facă modelul său de viață dacă nu identic cel puțin compatibil cu cel american. În același timp, datorită poziției sale geografice, România era gata să se insereze util în strategia regională a SUA, realizându-se o complementaritate geo-strategică. În fine, parteneriatul se putea fonda pe solidaritatea de interese decurgând din convergența obiectivelor de securitate (națională) ale României și SUA în Europa și în lume. Consecința analizei a fost consacrarea parteneriatului strategic americano-român în toamna lui 1997. Atunci, împreună cu asistentul Secretarului de Stat, Marc Grossman, a fost convenit un document care pornind de la argumentele durabile ale compatibilității, complementarității și convergenței stabilea ca mecanisme ale relației parteneriale comunicarea, consultarea și concertarea în toate domeniile acoperite de politica de securitate. Cea mai importantă asigurare că o asemenea relație va dura rezida tocmai în faptul că interesele naționale ale părților erau reciproc respectate în condițiile în care se putea constata că în mod obiectiv între ele nu există contradicții fundamentale.

De unde am plecat și unde am ajuns? Indubitabil Președintele Băsescu a fost fidel intereselor americane și a așezat România pe linia acestor interese. Chiar dacă maniera în care și-a definit și motivat opțiunea nu a fost de natură să entuziasmeze, ideea că parteneriatul strategic cu SUA trebuie să fie o constantă esențială a politicii românești și că România trebuie să ofere garanții de fidelitate spre a îl susține, exprimă un raționament corect. Prețul cerut pentru un asemenea angajament este, însă, de discutat. În schimbul loialității în relația partenerială transatlantică, Casa Albă urma să accepte și chiar să gireze autoritar-populismul în politica internă românească.

Corupția intrinsecă acestui quid pro quo a corupt și raționamentul strategilor americani. Ei au conchis, probabil, că este mai simplu și eficient să obții serviciile unor politicieni aflați la putere pentru că li s-a trecut cu vederea folosirea oricăror mijloace întru înlăturarea concurenților politici, decât să negociezi coordonarea intereselor naționale, fie ele și convergente, cu lideri câștigători ai unei competiții electorale corecte și beneficiari ai unei susțineri populare conștiente și angajate. De aici urmarea că unicul criteriu pentru aprecierea valorii unui lider român din perspectivă americană este utilitatea lui pentru interesele Americii iar nu relevanța pentru interesele României. Așa se face că parteneriatul strategic româno-american a ajuns dependent de relația personală dintre administrația SUA și conducătorii în exercițiu ai României iar nu de congruența între interesele naționale române și americane. (Congruență deopotrivă obiectivă și construită sau de construit.)

Într-un atare context, nu este de mirare că un fost procuror comunist suspectat de încălcarea drepturilor omului a ajuns să fie „mentorul” oficial al ambasadorului SUA la București, că de dragul „luptei împotriva corupției” ni se recomandă menținerea în funcție a unor persoane cărora legea nu le permite prelungirea mandatului (sau alternativ, modificarea legii cu dedicație personală, căci nu organizarea funcției ci ocupantul ei contează), că interacțiunea dintre diplomația americană și societatea românească a devenit selectivă și exclusivă. Cândva orice personalitate română putea discuta cu ambasadorul SUA căci ea reprezenta o parte cât de mică a realității românești ce se cerea înțeleasă în integralitatea ei. Astăzi un asemenea lucru nu se mai întâmplă întrucât nu contează ce vor și cred românii ci doar dacă ei sunt ferm ținuți în mână de stat.

Așa ajungem din nou la Guvernul Ponta. Noul Ministru de Externe (ca și cel de interne, de altfel), venit din zona Clujului, are toate datele care să indice preferința pentru un parteneriat strategic cu Germania. Noul Ministru al Justiției are serioase motive să nu simpatizeze cu „mentorul” ambasadorului american, cu vederile și metodele sale. (Cu certitudine domnul Corlățean este un patriot; ceea ce doamna Macovei nu este.) Oricâte eforturi de împăcare a contrariilor ar face Premierul, acest cuplu de miniștri nu va fi dispus să îndrepte „lupta împotriva corupției” spre eliminarea acelorași adversari politici (sic!); căci este mai aproape cămașa decât haina. De aici poate izbucni o luptă de gherilă între „partizanii Americii” din România care va afecta deopotrivă interesele naționale românești cât și cele americane (în România). În măsura în care interesele vitale ale românilor sunt prizoniere ale strategiei americane și strategia americană este prizonieră a luptelor politice intestine românești. Tandemul Marga-Corlățean are misiunea istorică de a renaționaliza justiția română (ceea ce implică și depolitizarea ei) și a reabilita caracterul strategic al parteneriatului româno-american.
Iată de ce Guvernul Ponta oferă un pont partenerului strategic american. La încheierea unui ciclu politic dramatic în istoria României (2004-2012), este timpul ca Washingtonul să reseteze relațiile cu Bucureștiul. Pe scurt aceasta înseamnă ca politica internă a României să fie lăsată pe seama românilor iar relația strategică cu ei să fie garantată de solidaritatea intereselor naționale care circumscrie strategia proiectelor lor comune iar nu de obediența personală a unor lideri trecători și oportuniști pentru care interesele românești au caracter subsidiar. Câtă vreme intresele strategice ale României și SUA converg, cel mai sigur conducător român pentru SUA este acela care este cel mai fidel intereselor naționale românești!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu